Video nổi bật

Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 25/9/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 3003/BKHCN-TĐC hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

15:10 26-11-2018 999 views

Tổng kết áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (TCVN ISO 9001:2008) tại xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2017

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở KH&CN Bình Định) vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ xây dựng mô hình điểm xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 tại UBND xã, phường, thị trấn giai đoạn 2012-2017. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Hà-Phó Giám đốc Sở KH&CN Bình Định.

15:08 26-11-2018 255 views

Chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

(BĐ)- UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

15:02 26-11-2018 251 views
STT Mã số Ngày ban hành Lần ban hành Tên tài liệu Đơn vị ban hành
1 QT-HT-0233 15/07/2020 1 Tài liệu Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định
2 QT-HT-5555 14/07/2020 1 Muc tieu Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định
STT Mã đơn vị Tên đơn vị Năm áp dụng Địa chỉ Điện thoại
1 S04T Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định 2019 460 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định 0563815519
2 TTCNTT Trung Tâm CNTT- Truyền Thông 2019 469 Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn - Bình Định